makasaysayan

Barbarian Quest

0
Kabanata 98 Pebrero 29, 2024
Kabanata 97 Pebrero 21, 2024

Malakas na Espiritu

0
Kabanata 08 Disyembre 8, 2023
Kabanata 07 Disyembre 8, 2023

Mga Cronica ng Fair Sex

1
Kabanata 45 Nobyembre 11, 2023
Kabanata 44 Nobyembre 11, 2023

Walang Pag-ibig na Bayani

0
Kabanata 27 Nobyembre 11, 2023
Kabanata 26 Nobyembre 11, 2023

Mabangis na Prinsesa

0
Kabanata 133 Nobyembre 11, 2023
Kabanata 132 Nobyembre 11, 2023

Escort Warrior

0
Kabanata 211 Nobyembre 11, 2023
Kabanata 210 Nobyembre 11, 2023

Tale of Widow Gyuyoung

0
Kabanata 05 Nobyembre 11, 2023
Kabanata 04 Nobyembre 11, 2023