Kahima-himala

Nagregress Ako Bilang Duke

0
Kabanata 116 Disyembre 26, 2022
Kabanata 115 Disyembre 26, 2022

Repormasyon ng Deadbeat Noble

3.7
Kabanata 93 Disyembre 16, 2022
Kabanata 92 Disyembre 16, 2022

Kontrabida Upang Patayin

0
Kabanata 130 Disyembre 22, 2022
Kabanata 129 Disyembre 22, 2022

Solo Login

1
Kabanata 160 Disyembre 26, 2022
Kabanata 159 Disyembre 26, 2022

Hari ng Bundok

0
Kabanata 155 Disyembre 26, 2022
Kabanata 154 Disyembre 26, 2022

Eleceed

5
Kabanata 224 Disyembre 21, 2022
Kabanata 223 Disyembre 10, 2022

Manong Chainsaw

3.3
402 Disyembre 23, 2022
401.5 Disyembre 23, 2022

Mga Tale ng Demonyo at Diyos

4.5
Kabanata 18 Disyembre 23, 2022
Kabanata 17 Disyembre 23, 2022