DMCA

DMCA Paunawa ng paglabag sa copyright

Ang ManyToon ay isang online service provider tulad ng tinukoy sa Digital Millennium Copyright Act.

Sineseryoso namin ang paglabag sa copyright at masigasig na protektahan ang mga karapatan ng mga may-ari ng copyright.
Kung ikaw ang may-ari ng copyright ng nilalaman na lumilitaw sa website ng ManyToon at hindi mo pinahintulutan ang paggamit ng nilalaman dapat mong ipagbigay-alam sa amin nang pagsulat upang makilala namin ang sinasabing lumalabag na nilalaman at kumilos.


Hindi namin makagawa ng anumang pagkilos kung hindi mo kami binigyan ng kinakailangang impormasyon, kaya mangyaring makipag-ugnayan sa amin, maaari kang gumawa ng nakasulat na paunawa sa pamamagitan ng e-mail. Ang iyong nakasulat na paunawa ay dapat kasama ang sumusunod:

  • Tukoy na pagkakakilanlan ng akdang naka-copyright na sinasabing nalabag ka. Kung tinatanggihan mo ang paglabag sa maraming mga copyright na gumagana na may isang solong abiso dapat kang magsumite ng isang listahan ng kinatawan na partikular na kinikilala ang bawat isa sa mga gawa na sinasabing iyong sinasabing nalabag.
  • Tukoy na pagkakakilanlan ng lokasyon at paglalarawan ng materyal na inaangkin na lumalabag o maging paksa ng paglabag sa aktibidad na may sapat na detalyadong impormasyon upang pahintulutan kaming hanapin ang materyal. Dapat mong isama ang mga tukoy na URL o URL ng mga web page kung saan matatagpuan ang di-umano’y lumalabag na materyal.
  • Ang impormasyon na makatwirang sapat upang pahintulutan kaming makipag-ugnay sa nagrereklamo na partido na maaaring magsama ng isang pangalan, address, numero ng telepono at electronic mail address at pirma kung saan maaaring makipag-ugnay ang nagrereklamo.
  • Ang isang pahayag na ang nagrereklamo na partido ay may isang mahusay na paniniwala sa paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang nagreklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente o batas.
  • Ang isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak, at sa ilalim ng parusa ng perjury na ang nagrereklamo na partido ay pinahihintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na sinasabing lumalabag.

Ang nakasulat na paunawa ay dapat ipadala sa aming itinalagang ahente tulad ng sumusunod:

DMCA AGENT Email: [protektado ng email]